Skip to main content

Hjem         Databaseutvikling    

Databaseutvikling

Få databaseytelsen, stabiliteten og skalerbarheten din virksomhet trenger

Fremtidssikre databasen din

Kvaliteten på databaseutviklingen er avgjørende for fremtidig ytelse og skalerbarhet for hele Back-end løsningen. Vi har mange års erfaring med ytelsesvurderinger og kodevurderinger, samt at vi underviser i de beste praksisene innen databaseutvikling.

Vi har implementert databaseutviklingspolicy veiledninger for mange av våre kunder, slik at du kan være sikre på at den nye databaseutviklingen følger anbefalte standarder, samt at mindre god kode aldri blir satt i produksjon.

SNAKK MED EN EKSPERT

Relasjonsdatabase design

The design of a relational database requires very specific expertise. We’ll help you define your goals, outline all necessary steps and achieve the best possible results.

Databaseutvikling

Våre databaseutviklingstjenester dekker design og utvikling av hele datatilgangslaget, samt databaseobjekt implementering som en del av den generelle applikasjonsarkitekturen.

Gjennomgang av kode

Vi har mange års erfaring med ytelsesvurderinger og kodevurderinger, samt at vi underviser i de beste praksisene innen databaseutvikling.

Vi går foran med et godt eksempel:
3 prestasjoner vi er stolte av

1

Utforme et optimalisert og konsolidert SQL Server-miljø for 180 SQL Server-forekomster hos en av våre kunder i finanssektoren

2

Mer enn 40 SQL Server ytelsesforbedringer og optimaliseringsprosjekter for kunder i forskjellige bransjer

3

Andrelinjesupport og hjelpetelefon for 2 store banker og et forsikringsselskap

Snakk med en ekspert

Margarita Naumova

E-post: magi@inspir-it.no
Telefon: +47 91929912

    Fornavn *

    Etternavn *

    Epostadresse*

    Hva er dine behov?