Skip to main content

Hjem         Helsesjekk     

SQL Server-helsesjekk

Vi vil forbedre ytelsen og påliteligheten til din SQL Server, samtidig som vi øker din kunnskap om å administrere og vedlikeholde databaseserverne dine

Få et velfungerende og håndterbart SQL Server-miljø

Om du behøver hjelp til å utvikle et velfungerende og håndterbart SQL Server-miljø, unngå ytelsesproblemer og utforme prosedyrer for hvordan du bruker SQL Server-forekomstene og databasene, så kan vi gi deg hjelpen du trenger.

Vår helsesjekk innebærer å at vi hjelper deg med å sikre konfigurasjonsinnstillinger, feilsøke flaskehalser og oppnå bedre ytelse for SQL Server-forekomstene. Du vil få en plan for hva du bør gjøre på kort, mellomlang og lang sikt for å forbedre skalerbarheten og påliteligheten til databasene på den forekomsten vi har vurdert.

Vår erfaring viser at bistand i form av SQL Server helsesjekk ikke bare forbedrer SQL Server-ytelsen og påliteligheten, men vil heve din kunnskap og trygghet til å administrere og vedlikeholde database serverne du har ansvaret for.

SQL Server helsesjekk kan utføres som en rask sjekk, eller vi kan se nærmere på dine behov og utfordringer, for deretter å lage en liste over hva vi evt skal bistå med i fortsettelsen.

SNAKK MED EN EKSPERT

Rask helsesjekk

Målet med en rask helsesjekk for SQL Server, er å få en oversikt over nåværende tilstand, samt korrigere konfigurasjonsinnstillinger og driftsprosedyrer så raskt som mulig.

Ytelsesvurdering

Når ytelsesproblemer hindrer databaser i å svare riktig, kan vi diagnostisere grunnårsak og gi deg råd for hvordan problemene kan løses.

Indeksvurdering og kode gjennomgang

Vi kan bistå med indeksvurdering og kodegjennomgang. Vi anbefaler endringer og optimaliseringer som kan ta databaseytelsen til neste nivå.

Vi går foran med et godt eksempel:
3 prestasjoner vi er stolte av

1

Mer enn 40 SQL Server ytelsesforbedringer og optimaliseringsprosjekter for kunder i forskjellige bransjer

2

Implementere overvåkingsinfrastruktur for 25 driftskritiske SQL-servere

3

Utforme tilnærming for migrering av 20 SQL Server-forekomster med mer enn 160 databaser over til SQL Server-2019

Snakk med en ekspert

Margarita Naumova

E-post: magi@inspir-it.no
Telefon: +47 91929912

    Fornavn *

    Etternavn *

    Epostadresse*

    Hva er dine behov?