Skip to main content

Hjem         Data Governance     

Data Governance

Løsninger for datastyring og datakvalitet

Få riktig informasjon til rett tid, sikkert

Formålet med datastyringsprosjekter er å sikre at data administreres riktig i henhold til retningslinjer og beste praksis, i tillegg til å sikre at datakvalitetsprosessen er ivaretatt, dvs. prosessen med å definere, overvåke og forbedre data i virksomheten. Vi kan hjelpe deg med å samle inn, rense, organisere og gjøre dataene tilgjengelige for alle dine informasjonssystemer ved å implementere masterdata management teknologier og konsepter.

Vi kan også hjelpe deg med å utnytte informasjonsstrukturen din ved å implementere retningslinjer for metadataadministrasjon og datakataloger.

Og vi kan gi deg råd om hvordan du endrer delsystem for datasikkerhet, samt at vi kan implementere revisjon av datatilgang slik at du kan føle deg tryggere på at dataene dine ikke vil være tilgjengelig for uvedkommende.

SNAKK MED EN EKSPERT

Master Data Management

Master Data løsninger bidrar til å administrere vanlige data (stamdata) for å oppfylle organisatoriske mål for å sikre høy kvalitet i dataene og redusere kostnadene ved dataintegrering.

Metadatastyring og katalogisering

Handler metadatastyring om å planlegge, implementere og kontrollere aktiviteter for å muliggjøre tilgang til integrerte data av høy kvalitet.

Sikkerhetsvurdering og kontroll

Få en detaljert sikkerhetsrevisjonsrapport med oversikt over funn, beskrivelse av avvikene mot policyer og samsvarskrav, samt anbefalinger som bør følges opp.

Vi går foran med et godt eksempel:
3 prestasjoner vi er stolte av

1

Implementering av Master Data Tjenester og Master Data Management prosesser for et stort logistikk selskap

2

Design og implementering av en finansiell BI løsning for regulativ rapportering og daglige driftsrapporter basert på millioner av transaksjoner. Løsningen er en kompleks kombinasjon av SSRS, Power-BI og Excel integrert sammen for å skape et samlet rapporteringssted for alle rapportbehov til finans og regnskapsavdelingene

3

Utvikling av budsjett og rapporteringsløsnigner for en virksomhet med over 30 enheter ved bruk av Microsoft Power Platform (PowerApp, Flow og Power BI)

Snakk med en ekspert

Margarita Naumova

E-post: magi@inspir-it.no
Telefon: +47 91929912

    Fornavn *

    Etternavn *

    Epostadresse*

    Hva er dine behov?