Optimalisering av SQL Server-infrastruktur

Hvis Back-end infrastrukturen inneholder mange SQL-servere, tenker du trolig allerede på hvordan du optimaliserer kostnader. Hvis driftsprosedyrene er effektive, har du kontroll på hvordan du konsoliderer alle forekomstene og databasene. Når du utfører konsolidering eller gjennomfører infrastrukturprosjekter, kan du ikke gå på akkord med ytelse. For noen servere har du sannsynligvis en utfordring med å forbedre den høye tilgjengeligheten eller å bygge en løsning for nødgjenoppretting. Uansett om du har 2 SQL-servere eller 200, kan du fortsatt oppleve disse utfordringene.

Inspir-IT kan bistå deg med å optimalisere SQL Server-miljøet og gjøre så det blir håndterbart, kostnadseffektivt og i henhold til serviceavtaler.

Vi kan begynne med å fremskaffe en oversikt over SQL miljøet ditt for så å bygge et veikart for deg. Alternativt kan vi begynne å planlegge design og implementing av en løsning som gir høy tilgjengelighet for dine SQL-servere.

Vi har utført slike prosjekter mange ganger de siste 10 årene.

Her er en liste over optimalisering av SQL Server-infrastruktur og driftskritiske migreringer vi er stolte av:

  • Migrering av 70 SQL Server 2000-databaser til SQL Server-2016, med minimal nedetid for en av våre kunder i bankbransjen
  • Flere migreringer av driftskritiske SQL Servere i kjernebank- og e-banksystemer for våre kunder
  • Design og implementering av løsning for høy tilgjengelighet og nødgjenoppretting av SQL servere i driftskritiske systemvertsdatabaser med 2000 virtuelle skrivebordsservere for bankansatte
  • Utforme et optimalisert og konsolidert SQL Server-miljø for 180 SQL Server-forekomster hos en av våre kunder i finanssektoren
  • Mer enn 40 SQL Server ytelsesforbedringer og optimaliseringsprosjekter for kunder i forskjellige bransjer
  • Andrelinjesupport og hjelpetelefon for 2 store banker og et forsikringsselskap
  • Implementere overvåkingsinfrastruktur for 25 driftskritiske SQL-servere
  • Utforme tilnærming for migrering av 20 SQL Server-forekomster med mer enn 160 databaser over til SQL Server-2019

Velkommen til å ta kontakt for mer informasjon!

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

margarita-naumova.png

Margarita Naumova

E-post: magi@inspir-it.no

Telefon: +47 919 29 912

thomas-schibbye.png

Thomas Schibbye

E-post: thomas.schibbye@glasspaper.no

Telefon: +47 410 43 853