SQL Server-helsesjekk

Om du behøver hjelp til å utvikle et velfungerende og håndterbart SQL Server-miljø, unngå ytelsesproblemer og utforme prosedyrer for hvordan du bruker SQL Server-forekomstene og databasene, så kan vi gi deg hjelpen du trenger.

Vår helsesjekk innebærer å at vi hjelper deg med å sikre konfigurasjonsinnstillinger, feilsøke flaskehalser og oppnå bedre ytelse for SQL Server-forekomstene. Du vil få en plan for hva du bør gjøre på kort, mellomlang og lang sikt for å forbedre skalerbarheten og påliteligheten til databasene på den forekomsten vi har vurdert.

SQL Server helsesjekk er et av de vanligste oppdragene vi utfører for våre kunder.

Vår erfaring viser at bistand i form av SQL Server helsesjekk ikke bare forbedrer SQL Server-ytelsen og påliteligheten, men vil heve din kunnskap og trygghet til å administrere og vedlikeholde database serverne du har ansvaret for.

Varigheten av oppdraget avhenger av omfang, tilgjengelighet og dine tidsbegrensninger.

SQL Server helsesjekk kan utføres som en rask sjekk, eller vi kan se nærmere på dine behov og utfordringer, for deretter å lage en liste over hva vi evt skal bistå med i fortsettelsen.

Velkommen til å ta kontakt for mer informasjon!

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

margarita-naumova.png

Margarita Naumova

E-post: magi@inspir-it.no

Telefon: +47 919 29 912

thomas-schibbye.png

Thomas Schibbye

E-post: thomas.schibbye@glasspaper.no

Telefon: +47 410 43 853