Databaseutvikling

Våre databaseutviklingstjenester dekker design og utvikling av hele datatilgangslaget, samt databaseobjekt implementering som en del av den generelle applikasjonsarkitekturen. Det inkluderer, men er ikke begrenset til design av databasemodeller, vurdering av nåværende løsning, videreutvikling av eksisterende løsning, utvikling av lagrede prosedyrer, visninger, brukerdefinerte funksjoner og databaseutløsere, samt indekser og begrensninger. Vår bistand kan også inneholde fysisk skjemadesign, indekseringsstrategi eller et veikart for fremtidig utvikling av en eksisterende Back-end.

Som en del av disse tjenestene kan vi også tilby gjennomgang av koden til datatilgangslaget. Back-end kodegjennomgang er en grundig vurdering av dataenes tilgjengelighet fra ulike perspektiver av transaksjoner og deres optimalisering, databehandling fra et ytelsesperspektiv og skalerbarhet av koden. Vi vil gå gjennom spørringer, hvordan de fungerer og ved prosjektets slutt gi anbefalinger til kodeforbedringer eller omskriving av kode. Vi vil også bidra med rådgivning og evt. implementering for hvordan bedre teknologitilnærminger fra et ytelsesperspektiv og sikkerhetsperspektiv kan hindre evt. angrep som SQL injeksjon.

Kvaliteten på databaseutviklingen er avgjørende for fremtidig ytelse og skalerbarhet for hele Back-end løsningen. Vi har mange års erfaring med ytelsesvurderinger og kodevurderinger, samt at vi underviser i de beste praksisene innen databaseutvikling. Vi har implementert databaseutviklingspolicy veiledninger for mange av våre kunder, slik at du kan være sikre på at den nye databaseutviklingen følger anbefalte standarder, samt at mindre god kode aldri blir satt i produksjon.

Uansett hvilke av databaseutviklingstjenestene våre du velger, kan du stole på høy kompetanse og god faglig bistand!

Velkommen til å ta kontakt for mer informasjon!

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

margarita-naumova.png

Margarita Naumova

E-post: magi@inspir-it.no

Telefon: +47 919 29 912

thomas-schibbye.png

Thomas Schibbye

E-post: thomas.schibbye@glasspaper.no

Telefon: +47 410 43 853