Data Governance

Løsninger for datastyring og datakvalitet

Datastyring omfatter per definisjon alle tiltak for å implementere god styring og kontroll (planlegging, overvåking og håndheving) over forvaltningen av dataressurser. Datastyring sikrer at organisasjonen har de nødvendige dimensjonene på plass for å muliggjøre datatransformasjon og sørge for at virksomheten kan ta datadrevne beslutninger. Formålet med datastyringsprosjekter er å sikre at data administreres riktig i henhold til retningslinjer og beste praksis, i tillegg til å sikre at datakvalitetsprosessen er ivaretatt, dvs. prosessen med å definere, overvåke og forbedre data i virksomheten.

Virksomheter trenger datakonsistens for de mest brukte dataene de benytter, eksempelvis data om ansatte, kunder, produkter, geografi osv. Disse dataene bør være sentralt plassert, forvaltes riktig og oppdateres i en styringsprosess. Vi kan hjelpe deg med å samle inn, rense, organisere og gjøre dataene tilgjengelige for alle dine informasjonssystemer ved å implementere masterdata management teknologier og konsepter.

Virksomheter har behov for riktig informasjon til riktig tid. Ganske ofte er denne informasjonen allerede samlet inn i et av virksomhetens systemer, men er ikke tilgjengelig for alle de som trenger det. Løsninger for metadataadministrasjon og datakatalog har fått en oppblomstring de siste årene med mål om å tilgjengeliggjøre dataene slik at virksomheten enkelt kan hente ut nødvendig informasjon. Vi kan hjelpe deg med å utnytte informasjonsstrukturen din ved å implementere retningslinjer for metadataadministrasjon og datakataloger.

IT-sikkerhet er i dag svært krevende. Sikring, beskyttelse og revisjon av datatilganger har aldri vært mer kritisk. Vi kan vurdere sikkerhetsimplementeringen for dataplattformen din mot de beste fremgangsmåtene og mot mange forskriftsmessige sikkerhetskrav. Vi kan gi deg råd om hvordan du endrer delsystem for datasikkerhet, samt at vi kan implementere revisjon av datatilgang slik at du kan føle deg tryggere på at dataene dine ikke vil være tilgjengelig for uvedkommende.

Velkommen til å ta kontakt for mer informasjon!

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

margarita-naumova.png

Margarita Naumova

E-post: magi@inspir-it.no

Telefon: +47 919 29 912

thomas-schibbye.png

Thomas Schibbye

E-post: thomas.schibbye@glasspaper.no

Telefon: +47 410 43 853