Inspir-IT AS er et data & analytics konsulentselskap med ekspertise og fokus på rådgivning, opplæring og teknologiimplementeringer av Microsofts Data plattform.

Hva gjør vi?

microsoft-data-platform.jpg

Hva gjør vi?

Vi hjelper våre kunder å ta i bruk og få best mulig utbytte av Microsofts Data Plattform, både on premise løsninger og i Azure. Videre kan vi bistå med utforming av roadmaps for design og utvikling av virksomhetens Microsoft data plattform fra kobling mot datakilder, oppbygning av datavarehus eller data lake til visualisering av dataene.

Våre konsulenter kan også hjelpe våre kunder med å løse ytelsesutfordringer, skaleringsproblematikk og tilgjengelighet gjennom design og implementering av løsningene som er best for deres virksomhet.

Vi bidrar også med SQL server konsolideringer, oppgraderinger og migreringer, helsesjekk og sikkerhetsvurderinger. I tillegg kan våre konsulenter bistå med kodegjennomgang for å oppdage evt. sikkerhets- og ytelsesproblemer, samt gi råd for hvordan din virksomhet kan videreutvikle Back-end løsninger for å minimere sikkerhetstrusler.

Inspir-IT kan også forvalte dine databaser og Azure miljø og være din business intelligence rådgiver, eller kun være eksperten du ringer når du trenger hjelp.

Hvem står bak?

Selskapet er et datterselskap i Glasspaper Group og ledes i dag av Margarita (Magi) Naumova, en av verdens ledende eksperter innen SQL server. Magi innehar den høyeste sertifiseringen det er mulig å få innen Microsoft business intelligence, Microsoft Certified Master som under 1 % av konsulenter i verden har oppnådd. Hun er også MVP (Microsoft Most Valuable Professionals) 8 år på rad.

Magi har mer enn 20 års erfaring som data & analytics konsulent, foredragsholder, kursholder og leder for SQL og Microsoft Data Plattform spesialister. 6 av disse årene har hun vært del av Microsofts Worldwide Technology Leadership team.

Her er en liste over optimalisering av SQL Server-infrastruktur og driftskritiske migreringer vi er stolte av:

 • Migrering av 70 SQL Server 2000-databaser til SQL Server-2016, med minimal nedetid for en av våre kunder i bankbransjen
 • Flere migreringer av driftskritiske SQL Servere i kjernebank- og e-banksystemer for våre kunder
 • Design og implementering av løsning for høy tilgjengelighet og nødgjenoppretting av SQL servere i driftskritiske systemvertsdatabaser med 2000 virtuelle skrivebordsservere for bankansatte
 • Utforme et optimalisert og konsolidert SQL Server-miljø for 180 SQL Server-forekomster hos en av våre kunder i finanssektoren
 • Mer enn 40 SQL Server ytelsesforbedringer og optimaliseringsprosjekter for kunder i forskjellige bransjer
 • Andrelinjesupport og hjelpetelefon for 2 store banker og et forsikringsselskap
 • Implementere overvåkingsinfrastruktur for 25 driftskritiske SQL-servere
 • Utforme tilnærming for migrering av 20 SQL Server-forekomster med mer enn 160 databaser over til SQL Server-2019

BI og avansert analyse er blant våre favorittoppdrag og et område i raskt vekst hvor vi har skapt stor verdi for våre kunder. Noen av våre favorittprosjekter er:

 • Design og implementering av et enterprise datavarehus og BI løsning basert på SSAS og Power-BI for 100+ bruker med over en milliard rader
 • Design og implementering av en finansiell BI løsning for regulativ rapportering og daglige driftsrapporter basert på millioner av transaksjoner. Løsningen er en kompleks kombinasjon av SSRS, Power-BI og Excel integrert sammen for å skape et samlet rapporteringssted for alle rapportbehov til finans og regnskapsavdelingene
 • Implementering av Master Data Tjenester og Master Data Management prosesser for et stort logistikk selskap
 • Utvikling av budsjett og rapporteringsløsnigner for en virksomhet med over 30 enheter ved bruk av Microsoft Power Platform (PowerApp, Flow og Power BI)

Aure Data Plattformen er den type oppdrag vi opplever størst vekst innen, som vi har investert mye i å bli en ekspert på og har lidenskap for. Noen av våre prosjekter er:

 • Utvikling av et veikart for modernisering av et tradisjonell, lokalt datavarehus til Azure
 • Migreringsvurdering av eksisterende datavarehus til Azure, hvor vi så på migreringsevnene, eksisterende hindringer for migrering av data til Azure og potensielle kostnadsestimater for å gi vå kunde nødvendig beslutningsgrunnlag
 • Redesign av et datavarehusmiljø for rapportering i Azure, samt at vi beriket rapportene og analyseinnsikten for forretningsenhetene i et stort logistikkselskap
 • Design av data lake i Azure Analytics for en kunde og implementering av data transformasjonen
 • Design og utvikling av en moderne analytics data platform for en av våre kunder, både datainnhenting, transformasjon, modellering og visualisering